Számok jelentése 1-5-ig, hozzájuk fűződő babonák

A számok áthatják mindennapjainkat. Nincs is olyan órája a napnak, amelyikben ilyen vagy olyan formában ne találkoznánk számokkal. Elég csak a pénzre, az órára vagy a kilométer kövekre gondolni. A számok jelentése régóta izgatja az emberiséget. Vannak bűvös számok, amikhez babonák társulnak jó és rossz jelentés tartalommal.

számok jelentése

Püthagorasz azt mondta: „minden számok szerint van elrendezve”. Arisztotelész szerint a szám „minden dolgok eredete… és lényege”.  A számok tehát olyan tényezők, amelyek szervezetté, rendezetté teszik a világegyetemet.

Bár minden számnak megvan a saját jelentése, a nyugati kultúra az egytől tízig terjedő számsort tekinti a számszimbolika alapjának.  A páros számok általában nőneműek, passzívak és negatívak, a páratlan számok hímneműek, aktívak és pozitívak.

Minél nagyobb egy szám, annál bonyolultabb a jelentése, mert a prímszámok összeadása vagy szorzása fokozza egyedi szimbolikájukat. Ma a számokat a numerológiában és az onomanciában, azaz névjóslásban használják, amikor a név betűinak számértékeiből következtetnek a jövendőre.

A számok jelentése, szimbolikája

0, nulla szám jelentése

A lehetőség száma, az a pont, amiből az összes szám ered. Formája a maghoz, tojáshoz és az anyaméhhez hasonlít, amelyek fontossága a termékenységben rejlik. Kör alakja a örökkévalóságra utal. Számértéke miatt a nemlétet és a halált szimbolizálja.

1, egyes szám jelentése

Ahogy az görög ábécé kezdete az alfa, úgy az egyes szám is az őskezdet és a teremtés szimbóluma. A teremtő erő vagy a legfőbb istenség száma- Az egység, a teljesség és a megvilágosodás szimbóluma. Megszemélyesítheti az ember alakját is.

2, kettes szám jelentése

Kapcsolatban áll a vonallal, amely két pontot köt össze, így az egyensúlyt és az idő múlását jelenti. A kínai numerológia a kettes számon alapszik, mert a taoista hit szerint a világegyetem két ellentétes, de egymást ki is egészítő erőből, a jinből és a jangból áll. A kettes így a két nemet jelenti, de ígérhet könnyű életet is. Szokás a bölcsességet is hozzátársítani.

3, hármas szám jelentése

Osztozik a háromszög jelképrendszerében. A teremtés minden vetületét képviselő, független egység, ennél fogva a keresztény és a hindu istenháromságok szimbóluma. Az ember, a föld és az ég taoista hármasa kozmikus jelentőségűvé emeli.

Sok más kultúrában is szimbolizálja

  • az alvilág, a föld és az ég,
  • a születés, az élet  és a halál,
  • a múlt, jelen és jövő,
  • elme, test és szellem

hármas egységét.

Hímnemű alapszám, de mivel egyesíti és összeköti az istenséget szimbolizáló egyest és a dualitást jelölő kettest, szimbolizálhatja a lelket is.

A kínai hagyományban a hármas (szan) a gyermekszülés és a befejezések száma.

4, négyes szám jelentése

Szimbolikája a négyszöghöz kapcsolódik, ezért a rend, az ésszerűség és szimmetria jelképe.

Olyan négyes csoportokra utal, mint

  • égtájak,
  • évszakok,
  • elemek,
  • Hold fázisai.

A négyszöghöz hasonlóan erős, megbízható szám, amelynek szilárdsága a földet és a négytagú emberi testet szimbolizálja.

5, ötös szám jelentése

Püthagorasz szerint az embert jelöli, akinek öt érzéke van, öt-öt ujja minden végtagján, négy végtaggal és egy fejjel rendelkezik, továbbá 9öt részre osztható.

Az ókori görögök úgy képzelték, hogy az embert öt elem alkotja: test, állati lélek, psziché, értelem és isteni szellem.

Az ötös szám kapcsolatban áll a pentagrammal és az építészeti harmónia „arany számával” vagy „isten aranyával”. A Kabbalában szereplő életfa öt prímszámot tartalmaz, ami ezért fontos mert ezek csak önmagukkal és eggyel oszthatók.

A számok jelentése a hinduizmusban is fontos: az élet száma az összetevői (tűz, levegő, föld,víz, éter) miatt.

Kínában az ötös szerencsét hoz, mert egyesíti magában a kettőt (jin) és hármat (jang). Ezt tükrözi az öt boldogság is: derű, hosszú élet, boldogság, kincs, gazdagság.

További olvasnivalók számokról

Számok. számok és számok. Valamilyen formában szinte minden percben találkozunk velük így vagy úgy. Jelentés tartamuk elsősorban az egyjegyű számoknak van. A múltkor már átvettük a 0 és 5 közé eső számok jelentését, ideje hát folytatni a sort. Most itt van a számok jelentése 6-10-ig.

A világ nyugati felén úgy tartják, hogy a 13-as szám a legszerencsétlenebb, míg a kínai kultúrában kifejezetten szerencsésnek számít. A továbbiakban arra keresem a választ, hogy mi a 13-as szám jelentése és honnan ered a tizenhármas számhoz tartozó sok vészjósló babona.

A péntek 13 megítélése eléggé megosztó. Vannak, akik rettegnek attól, ha egy hónap 13. napja péntekre esik, míg mások pedig fittyet hánynak az egészre. De honnan ered a tizenhármas számhoz tartozó sok vészjósló babona és hogy kapcsolódott mindez a péntekhez? Egyáltalán szerencsés vagy szerncsétlen nap a péntek 13? Tudtad, hogy a 13-as számtól való rettegés beteges is lehet, aminek külön neve is van: triszkaidekafóbia? Most egy kvíz keretében tesztelheted is, hogy mennyit tudsz a péntek 13-ról.

Nézd meg ezeket is!

You may also like...

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük