Számok jelentése 6-10-ig, hozzájuk fűződő babonák

Számok. számok és számok. Valamilyen formában szinte minden percben találkozunk velük így vagy úgy. Különleges jelentés tartalma elsősorban az egyjegyű számoknak van. A múltkor már átvettük a 0 és 5 közé eső számok jelentését, ideje hát folytatni a sort. Most itt van a számok jelentése 6-10-ig.

számok jelentése

Számok jelentése 6-10-ig

Az emberek évezredek óta számos kultúrában tulajdonítanak különleges jelentőséget a számoknak. A matematikai értelemben vett funkcionalitásuk mellett sokszor metaforikus vagy szimbolikus jelentésekkel is felruházzák őket.

Püthagorasz azt mondta: „minden számok szerint van elrendezve”. Arisztotelész szerint a szám „minden dolgok eredete… és lényege”. A számok tehát olyan tényezők, amelyek szervezetté, rendezetté teszik a világegyetemet.

Na, denézzük, mik a számok jelentése 6-10-ig!

6, hatos szám jelentése

A hatos szám a matematikában az első tökéletes szám, mivel osztóinak összege (1, 2, 3) pont a szám maga.

A hatos szám az univerzális harmóniát, stabilitást és az egyensúlyt szimbolizálja. A felelősségteljes gondoskodás, a gyógyítás és a szeretet energiáját hordozza. Kapcsolódik a családdal, a párkapcsolattal, a gyógyító hivatásokkal és a feltétel nélküli szeretettel.

Ezt tükrözi a kapcsolata a hatszöggel és Salamon pecsétjével (Dávid csillag), amely a tűz és a víz háromszögeit egyesíti. A Kabbala a szépség és a tökéletes egység számának tekinti. Kínában hosszú életet és égi hatalmat jelent.

A keresztény hagyományban kétértelmű: egyrészt szent, mert az Úr is hat nap alatt teremtette a világot. Másrészt a Jelenések könyve a gonosz számának tekinti és meg is nevezi, hogy a Fenevad száma a 666.

A modern szimbólumrendszerben a kockán hatost dobni győzelmet jelent. A kínai kultúrában a hatos szám jólétet és gazdagságot sugall.

7, hetes szám jelentése

A hetes szám a spiritualitás, a bölcsesség, a belső tudás, a misztikum és a befelé fordulás energiáját hordozza. Kapcsolódik az intuícióhoz, a meditációhoz, a tudományos kutatáshoz és a spirituális tanításhoz.

A hét a kozmikus rendet jelenti, mivel egyesíti a menny vagy istenség jelentésű hármast és a föld vagy emberiség jelentésű négyes számot. A hét bolygóról valaha azt hitték, hogy az istenség és a természet hatalmát képviselik és uralkodnak a hét napjain.

Például a kereszténységben a hetes az Isten munkájának befejezését, a teljességet vagy a szentet jelképezi. Emellett a hetes a számos mitológiai és mágikus hagyományban is fontos szerepet játszik.

A zsidó vallásban különösen fontos a hetes szám: a menórának hét ága van, az új év a hetedik hónapban kezdődik, és minden hetedik év Szombat-év.

A keresztény hagyományban a hét a bosszút jelenti, hét főbűn van, hét sarkalatos erény van. A hetes szám többször megjelenik a bibliában, például a teremtés hetedik napjának, a hetedik pecsétnek vagy a hetedik angyalnak a megjelenése kapcsán.

A kínai buddhisták szerint Buddhának hét jelképe (megjelenése) van.

Az ókori Egyiptomban a hetes az örök életet szimbolizálta, hét istene volt a fénynek és hét a sötétségnek.

Az iszlám hét mennyországot ismer (akárcsak a buddhisták és zsidók), hét poklot, hét földet, hét paradicsomi kaput és hét prófétát. A muszlim zarándokoknak hétszer kell megkerülniük a mekkai Kábát. A Kabbalának Necáh (Szilárdság), a hetedik szefira a győzelmet képviseli.

8, nyolcas szám jelentése

A nyolcas szám szintén fontos jelentőséggel bír számos kultúrában. Általában a végtelenséget, a ciklikus folyamatokat vagy az egyensúlyt jelképezi. A bőség, a siker, a hatalom, a megvalósítás és a karma energiáját hordozza. Kapcsolódik az üzleti élethez, a vezetői képességekhez, a célok eléréséhez és a materiális bőséghez.

A kínai kultúrában a nyolcas a gazdagság és a bőség szimbóluma, mivel a kiejtése hasonló a „bőség” szóhoz. Az okkultizmusban a nyolcas gyakran a harmóniát, az összhangot vagy a spirituális fejlődést jelképezi.

A négyhez hasonlóan, és mert a föld négyszögét és az ég körét egyesíti, a nyolcas számot az univerzális rend tényezőjének tartják.

Japánban a nyolcas a nagyság száma.

A hindu vallásban az isteneket, például Visnut gyakran ábrázolják nyolc karral. A nyolcas szám szorzatain alapuló mandalák az égi világ földi tükröződését szemléltetik.

Nyolcszögletű a legtöbb keresztény keresztelő medence.

9, kilences szám jelentése

A három háromszoros szorzata, a kilences szám a három világ, valamint a test, intellektus és a lélek hatalmas erejű megháromszorozódására utal, az örökkévalóságot, a teljességet és a kitartást szimbolizálja.

A kilences szám gyakran kapcsolódik a befejezéshez, az egész ciklus lezárásához vagy az új kezdet előkészítéséhez. Kapcsolódik a humanitárius munkához, a filantrópiához, a művészetekhez és a spirituális elengedéshez.

A kilences szám gyakran előfordul a számos vallási vagy filozófiai hagyományban, például a kilenc misztérium az ókori görög vallásban, vagy a kilenc gyümölcs az iszlám paradicsomában. Emellett a kilences számot gyakran használják a numerológiában is, ahol a különböző számjegyekből kinyert számokat különleges jelentéssel ruházzák fel.

A kilenc szorzatain alapuló hindu mandalák a világegyetemet jelképezik.

Emellett a kilences számot gyakran használják a numerológiában is, ahol a különböző számjegyekből kinyert számokat különleges jelentéssel ruházzák fel.

10, tízes szám jelentése

A tízes szám a tizedes számrendszer alapja, ami a legelterjedtebb számrendszer a mindennapi életben és a matematikában egyaránt. A tízes számú számjegyeket használjuk számos mérésben és kereskedelmi tranzakcióban. Emellett a tízes számrendszertől származik a „tízes” fogalom, ami a teljességet, a teljesítményt vagy a maximalizálást jelenti. Például egy tízes skálán egy 10-es értékelés a legmagasabb.

A tizes szám a teljesség, a befejezés, a ciklus lezárása és az új kezdetek energiáját hordozza. Kapcsolódik a rálátáshoz, a bölcsességhez, a lezáráshoz és a következő fejezethez való átlépéshez.

Az istenséget és a lehetőséget képviselő egyest és a nullát kombináló tízes szám a szellemi teljesítményt és az egységhez való visszatérést szimbolizálja. A tízes számrendszerekben a tíz az új kiindulópont, és mivel az összes előző számot tartalmazza, kozmikus számnak számít. Sok kultúrában, többek közt a távol-keletiben, a tökéletesség száma.

A Kabbala Életfáját tíz szefira alkotta, melyek együttesen az egységet képviselték, míg a Málkhút, a tizedik szefira önmagában a gondolatot és a tettet szimbolizálta.

Fontos megjegyezni, hogy a számok jelentése egyénenként változhat, és befolyásolhatja a kulturális háttér, a személyes tapasztalatok és az intuíció is. A fenti leírások általános iránymutatást adnak, de a mélyebb megértéshez érdemes elvégezni a saját numerológiai elemzésünket is.

Nézd meg ezeket is!

You may also like...

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük