A hét főangyal – arkangyalok

Karácsony közeledtével, az adventi időszakban egyre többet gondolunk az angyalokra, remélve, hogy segítségükkel beteljesednek legnagyobb vágyaink. Az angyalok között a legelőkelőbb helyet a főangyalok, más néven arkangyalok foglalják el, ők Isten hírvivői. A zsidó és a keresztény vallás egyaránt hét, míg az iszlám négy arkangyalt ismer.

Gábriel arkangyal szobra a budapesti Hősök terén

A hét fő angyal – arkangyalok a különböző vallásokban

A zsidó és a keresztény vallás hét, az iszlám négy arkangyalt ismer.

A kereszténység és a judaizmus főangyalai

 • Mihály arkangyal
 • Gábriel arkangyal
 • Rafael arkangyal
 • Uriél arkangyal
 • Száriel arkangyal
 • Raguél arkangyal
 • Ramiél arkangyal


A római katolikus és ortodox kereszténység által használt Bibliában az első három, a protestánsok és a héberek által használt Bibliában csak az első kettő szerepel. Ez abból adódik, hogy Tóbiás könyvét, amiven Rafael van említve nem ismerik el sugalmazottnak. A többi arkangyal név rabbinikus és apokrif művekből való.

Többnyire az arkanygalok közé sorolják Lucifert is, Helél néven említve. Lucifer eredetileg szintén arkangyal volt, méghozzá a leghatalmasabb, de elbukott, és a gonosz angyalok vezetőjeként Sátánná lett.

Az iszlám vallás főangyalai

 • Dzsibril (Gábriel)
 • Mikail (Mihály)
 • Israfil (Rafael)
 • Azrail (Sariél)

Mihály arkangyal – az arkangyalok vezetője

Mihály arkangyalt a judaizmus, a kereszténység és az iszlám is elismeri. Nevének legkorábbi fennmaradt említése a Kr.e. 3. és 2. századi zsidó művekben található, ahol ő az angyalok és arkangyalok vezetője.

A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály a mennyei hadak nagy vezére és győztes harcosa. Ünnepnapja szeptember 29, amit már a 6. századtól tartanak. Jelképe hatalmas kardja, mellyel legyőz minden gonoszt. Akaratereje hatalmas, mint ahogyan ő maga is, Isten iránti hűsége pedig megingathatatlan. Az ortodox (keleti keresztény) hagyomány hasonlóképp tiszteli.

Gábriel arkangyal – a legismertebb az arkangyalok közül

Szent Gábriel arkangyal, vagy magyarosan Gábor főangyal, melynek jelentése: „Isten embere”, „Isteni ember”a legismertebb arkangyal a Bibliában és a Koránban is.

Gábriel az Ószövetségben és az Újszövetségben is szerepel. Az Ószövetségben Gábriel angyal magyarázta meg Dániel próféta látomásának értelmét (Dán 8,16-26) és a 70 évről szóló prófécia jelentését (Dán 9,21-27).

Lukács evangéliuma Gábrielt úgy említi, mint Isten hírvivőjét, küldöttjét. Előbb Zakariás papnak adja hírül Keresztelő János születését, aki nagy tetteket fog végrehajtani (Lk 1,5-20). Itt magáról azt mondja, hogy az Úr színe előtt áll. Ezután Názáretben Máriánál is megjelenik, átadva az angyali üdvözletet, vagyis a Szentlélek révén, Jézus születését és jövendő, messiási hivatását (Lk 1,26-38).

Egyes iratok szerint a Szodomát és Gomorát elpusztító angyalok között is ott volt.

Gábriel arkangyal csak 1921-ben került be a hivatalos római katolikus kalendáriumba, ekkor ünnepét március 24-ére tették. 1969-től azonban Szent Mihállyal és Szent Rafaellel együtt szeptember 29-ére tették római katolikus ünnepét.

Az ortodox egyházakban november 8-án ünneplik, de megemlékeznek róla március 26-án és július 13-án is.

Gábrielt az iszlám is tiszteli (arab neve Dzsibríl vagy Dzsibráil), hitük szerint ő az, aki az elrendelés éjszakáján és azt követően eljuttatta Mohamed prófétához Isten szavát, a Koránt.

A budapesti Hősök terén álló emlékmű 36 méter magas korinthoszi oszlopán Gabriel arkangyal áll egyik kezében a magyar koronával, a másikban a kettős kereszttel. A kitárt szárnyú, bronzból készült, 480 cm magas szoboralak Zala György alkotása, az 1900-as párizsi világkiállításon Grand-Prix-t nyert.

Rafael arkangyal

Rafael arkangyal (jelentése: „Isten meggyógyított”, „Isten meggyógyít”) a vándorok és utazók védelmezője. Rafaelt utazóként ábrázolják, szandálban, karján utazó köntösével és egyéb utazási felszereléssel, néha vízitökkel, és mint minden angyalnak, neki is szárnyai vannak.

Uriél arkangyal

Az ortodox hagyomány szerint Uriél arkangyal (jelentése: „Isten Fénye”, „Isteni Fény és tűz”) egyike a hét arkangyalnak, ünnepnapja november 8. Az anglikán hagyomány szerint ünnepnapja szeptember 29.

Száriel arkangyal

Száriel (jelentése:, „Isten parancsa”) a főangyalok egyike a zsidó vallásban. Az útmutatás, és a halál jóindulatú angyalának is tartják, a lelkekért és a Mennyország rendjéért felel, valamint a bűnösök büntetéséről is ő gondoskodik.

Nézd meg ezeket is!

You may also like...

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük