Halotti beszéd eredeti magyar és mai nyelven

A Halotti beszéd és könyörgés a legkorábbi latin betűs, teljesen magyar nyelvű szövegemlék. Az első sora bizonyára mindenkinek ismerős az iskolai tanulmányokból: „Láttyátuk feleim szümtükkel mik vogymuk.” A többi része azonban már nem ennyire érthető, ezért is örültem, amikor ráleltem a mai irodalmi nyelvi átiratára. 

Halotti beszéd eredeti magyar és mai nyelven

Minden évben november 13-án ünnepeljük a Magyar nyelv napját, arra emlékezve, hogy 1844-ben e napon fogadták el a magyart hivatalos nyelvvé tevő törvényt.

Halotti beszéd, ez első nyelvemlékünk

Magyarországon a temetési beszéd, a sermones (sermo super sepulchrum – beszéd a sír fölött) feltehetőleg német befolyásra honosodott meg. Az első magyar nyelvű nyelvi emlék, a Halotti beszéd keletkezése 1192 és 1195 közöttre tehető. Egy latin nyelvű egyházi könyvben, az úgynevezett Pray-kódexben található, amit valószínűleg a Borsod vármegyei Boldván, az Árpád-kori bencés monostorban írtak. A kódex latin nyelven írt szövege a sacramentarium (miséző pap könyörgéseit tartalmazó szerkönyv), a 135. lapon fejeződik be, a régi magyar írással készült szöveg a 136. lapon maradt fenn. A szöveg eredetije jelenleg az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában található.

Halotti beszéd egykori olvasat

(Pray-kódex, 1200 körül)
Láttyátuk feleim szümtükkel mik vogymuk. Isa pur es chomuu vogymuk.
Menyi milosztben terümtevé elevé miü isemüküt, Ádámut, és adutta
vola neki paradisumut házoá. Es mend paradisumben volou gyimilsiktül
mundá neki élnie. Héon tilutoá üüt igy fa gyimilsétül. Gye mundoá
neki, meret nüm eneik. „Isa, ki nopun emdül oz gyimilstüül, halálnek
haláláal holsz.” Hadlává holtát terümteve istentül, gye feledevé.
Engede ürdüng intetüinek, és evék oz tilvut gyimilstüül, es oz
gyimilsben halálut evék. Es oz gyimilsnek uly keserüü volá vize, hogy
turkukat migé szokosztya vola. Nüm heon mugánek, gye mend üü fojánek
halálut evék. Horoguvék isten es vetevé üüt ez munkás világbelé, es
leün halálnek és pukulnek fesze es mend üü nemenek. Kik ozuk? Miü
vogymuk. Hugy és tiü láttyátuk szümtükkel. Isa és nüm iggy ember
mulchottya ez vermüt. Isa mend ozchuz járou vogymuk Vimággyuk uromk
isten kegyilmét ez lélikért, hugy jorgossun üü neki es kegyiggyen es
bulsássa mend üü bünét. Es vimággyuk szent achszin Máriát és boudug
Michael archangyelt és mend angyelkut, hugy vimággyonok érette. Es
vimággyuk szent Péter urot, kinek odutt hotolm oudonia es ketnie,
hugy ougya mend üü bünét. Es vimággyuk mend szentüküt, hugy legyenek
neki segéd uromk szine eleüt, hugy isten iü vimádságuk miá bulsássa üü
bünét. Es szoboducha üüt ürdüng ildetüitül es pukul kinzotujátul, es
vezesse üüt paradisum nyugalmábeli, es oggyun neki münyi uruszágbelé
utot es mend juoban reszet. Es keássátuk uromkhuz chármul: Kyrie
elesion!
Szerelmes brátim! Vimággyomuk ez szegin ember lilkiért, kit ur ez
napun ez homus világ timnücébeleül mente, kinek ez nopun testét
tümettyük, hogy ur üüt kegyilméhel Ábraám, Izsák, Jákob kebelében
helhezje, hugy birságnop jutva mend üü szentii es ünüttei küzikün
jou feleül jochtotnia ileszje üüt. Es tiü bennetük! Clamate ter:
Kyrie eleison!

Halotti beszéd mai irodakmi nyelven

Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk! Bizony, por és hamu vagyunk! Mennyi malasztban teremté elsőnek Isten mi ősünket, Ádámot, és adta vala neki paradicsomot házává. És mind paradicsomban való gyümölcsökből mondá neki, hogy éljen. Csak tiltá őt egy fa gyümölcsétől. De mondá neki, miért ne egyék: «Bizony, amely napon eszel a gyümölcsből, halálnak halálával halsz». Hallá holtát teremtő Istentől, de feledé. Engede ördög csábításának és evék a tiltott gyümölcsből és a gyümölcsben halált evék. És a gyümölcsnek oly keserű vala íze, hogy torkukat megszakasztja vala. Nemcsak magának, de mind ő fajának halált evék. Haraguvék Isten és veté őt e munkás világba és lőn halálnak és pokolnak fészke és mind ő nemének. Kik azok? Mi vagyunk. Ahogy ti is látjátok szemetekkel. Bizony, egy ember sem mulhatja e vermet; bizony, mind ahhoz járók vagyunk. Imádjuk Urunk Isten kegyelmét e lélekért, hogy irgalmazzon őneki és kegyelmezzen és bocsássa meg mind ő bűnét. És imádjuk szent asszonyt, Máriát, és boldog Mihály arkangyalt és minden angyalokat, hogy imádkozzanak érette. És imádjuk szent Péter urat, kinek adatott hatalom oldania és kötnie, hogy oldja mind ő bűnét. És imádjuk mind a szenteket, hogy legyenek neki segítői Urunk színe előtt, hogy Isten ő imádságuk miatt bocsássa meg ő bűnét. És szabadítsa meg őt ördög üldözésétől és a pokol kínzásától és vezesse őt paradicsom nyugalmába és adjon neki mennyországba utat és minden jóban részt. És kiáltsátok Urunkhoz háromszor: kyrie eleison! (uram, irgalmazz!)

Nézd meg ezeket is!

You may also like...

4 hozzászólás

  1. Irma szerint:

    Köszönöm kedves Juco, nagyon érdekes és hasznos volt! Üdvözöllek!

  2. Bogdán Zsóka szerint:

    Köszönöm szépen, minden hasznos és érdekes volt!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük